Introduksjon

Ola Haarseth AS er norges ledende produsent av jordingsrør for avløp.

”Olastubben” er laget for å potensialutjevne berøringsfarlige el-spenninger som kan oppstå mellom innvendig belegg i plast avløpsrør og hovedjord i el-anlegget.

Mer om hvorfor man skal bruke jordingsrør står beskrevet i HMS-dokumentasjon du finner på siden;"Produkter".
E-post:  firmapost@olastubben.no
Telefon: 976 38 887
Besøksadresse: Stafsbergveien 129, 2319 HAMAR
Postadresse: C/O Odd Nymoen, Engerdalsveien 1833, 2440 Engerdal